Náš tým

Vystudovala na VŠE management zdravotnických služeb, několik let pracovala na oddělení financí v korporátních firmách. Po mateřské spolupracovala na provozu (organizace seminářů, komunikace se studenty, psaní do školních novin, výpomoc při výuce) 1. školy tradiční čínské medicíny, škole čínských masáží Tuina a provozu Kliniky Pivoňka - klinika...

Vystudovala obor Sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě. V sociální oblasti pracuje již 15 let. Pracovala v Poradně pro ženy, později také s obětmi trestných činů a s osobami bez stálého bydliště. Naposledy pracovala v Národní radě osob se zdravotním postižením.

Martina Sedláčková je absolventkou Univerzity Karlovy, oboru Farmacie. Po 4 letech práce v lékárně odešla do neziskového sektoru, kde působí již 5 let. Je ředitelkou neziskové společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. a vedoucí centra pro pečující v Třeboni.

Lucie Bicková má čtrnáctiletou zkušenost s řízením sociálních služeb jako jejich poskytovatel a současně jako sociální pracovnice. Pracuje v sociálních službách jako lektorka, konzultantka a supervizorka a 12 let působila jako inspektorka kvality sociálních služeb MPSV ČR. Je spoluautorkou knih Individuální plánování a Role klíčového pracovníka v...