Náš tým

Andrea Bicková vystudovala Sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Absolvovala roční stáž na Úřadu práce v Třeboni na Příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením, poté se uplatnila jako asistentka starosty v Lomnici nad Lužnicí.

Vystudovala obor Sociální a charitativní práce a následně Etika v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Po roční pracovní zkušenosti v zahraničí se uplatnila jako sociální pracovník v Charitní pečovatelské službě v Českých Budějovicích, kde nasbírala cenné zkušenosti v práci se seniory a osobami se zdravotním postižením. V...

Vystudovala na VŠE management zdravotnických služeb, několik let pracovala na oddělení financí v korporátních firmách. Po mateřské spolupracovala na provozu (organizace seminářů, komunikace se studenty, psaní do školních novin, výpomoc při výuce) 1. školy tradiční čínské medicíny, škole čínských masáží Tuina a provozu Kliniky Pivoňka - klinika...

Martina Sedláčková je absolventkou Univerzity Karlovy, oboru Farmacie. Po 4 letech práce v lékárně odešla do neziskového sektoru, kde působí již 5 let. Je ředitelkou neziskové společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. a vedoucí centra pro pečující v Třeboni.

Lucie Bicková má čtrnáctiletou zkušenost s řízením sociálních služeb jako jejich poskytovatel a současně jako sociální pracovnice. Pracuje v sociálních službách jako lektorka, konzultantka a supervizorka a 12 let působila jako inspektorka kvality sociálních služeb MPSV ČR. Je spoluautorkou knih Individuální plánování a Role klíčového pracovníka v...