Projekt je realizován Místní akční skupinou Třeboňsko o.p.s. a je financován z Operačního programu Zaměstnanost+ a  Evropského sociálního fondu. 

O nás

Pomáháme rodinám a lidem pečujícím o své nejbližší - seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Naše pomoc začíná při zahájení pečování, pokračuje během péče a trvá i po skončení péče.

Jsme tým odborníků nejen s osobní zkušeností, ale i s odborným vzděláním. Pečujícím nabízíme pomoc, poradenství, doprovázení a podporu.
Naše Centrum je součástí MAS Třeboňsko a je určeno obyvatelům této oblasti, tj. od Veselí nad Lužnicí až po České Velenice.


Jakou pomoc nabízíme?

Pomůžeme vám řešit složité životní situace, kdy je potřeba zapojit více zdrojů pomoci. Získáte od nás pomoc a podporu v procesu zajištění vhodných sociálních a zdravotních služeb a dalších zdrojů pomoci.

Pomůžeme vám řešit souběh péče o vašeho blízkého, zaměstnání a fungování vaší rodiny. Podpoříme váš návrat do zaměstnání během péče i po jejím skončení.
Poskytneme vám poradenství v oblasti vyřizování sociálních dávek a obstarání kompenzačních, inkontinenčních a ošetřovatelských pomůcek.
Nabízíme pomoc při uplatňování práv a zájmů pečujícího, i celé rodiny.
Pořádáme pravidelná podpůrná setkání pečujících.
Nabízíme individuální konzultace s psychoterapeutem.
Pořádáme vzdělávací akce, např. přednášky, semináře s tématikou pečování doma a udržení se v kondici.

Zapůjčíme vám senior-alarm pro zvýšení bezpečnosti vašeho blízkého.

V nabídce našich služeb najdete testování paměti, díky kterému může dojít ke včasnému odhalení případných problémů s pamětí.

Vydáváme odborné příručky, ve kterých najdete přehledné a ucelené informace z oblasti péče o blízkého.

VEŠKERÉ NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME ZDARMA.