Kontaktní informace

Centrum pro pečující při MAS Třeboňsko o.p.s.

Dukelská 145, Třeboň, 

379 01

pipalova@mas-trebonsko.cz

+420 722 318 313

Ing. Eva Pípalová

klíčový pracovník

+420 722 318 313

pipalova@mas-trebonsko.cz

PharmDr. Martina Sedláčková

vedoucí Centra pro pečující

+420 723 123 295

sedlackova@mas-trebonsko.cz

Mgr. Lucie Bicková

garant sociální práce

+420 775 990 844

bickova@mas-trebonsko.cz