Kontaktní informace

Centrum pro pečující při MAS Třeboňsko o.p.s.

Dukelská 145, Třeboň, 

379 01

pipalova@mas-trebonsko.cz

+420 722 318 313