Reference


V uplynulém období, jsem se často obracela o radu či pomoc na Centrum pro pečující. Vždy mi velmi ochotně pomohli při řešení praktických i osobních problémů spojených s péčí o seniory matku (96 let) a manžela po těžké nemoci s trvalými následky. Trvale mi pomáhají při jednání s úřady i s dodavateli. V roce 2021 kompletní vyřízení příspěvku na péči pro manžela, osobní aktivní účast při projednávání žádosti s pracovníky UP. Zajištění hlídání obou seniorů v rodině, abych se mohla účastnit odborných přednášek a poradenství týkající se péče o seniory pořádaných Centrem. Zajištění doprovodu (převozu) seniorů na úřady, k lékaři přip. Rehabilitaci. Pomoc při jednání s dodavateli a příslušnými úřady. Jednání s dodavateli bezbariérového zařízení (šikmá plošina, sedačka, schodolez). Hledání osobního asistentka pro manžela. Pomoc při vyhledávání monitorovacího zařízení (mobil, Pc).

(zkráceno)


Centrum pro pečující v Třeboni bych ráda doporučila všem, kteří potřebují odbornou pomoc ve všech směrech s tímto onemocněním. Poskytli nám např.: odborné poradenství nebo pomohli vyřídit úkony v sociální a právní oblasti. Ukázali nám cestu, jak celkově zlepšit kvalitu života. Umět se kompletně postarat o člověka s Alzheimer nemocí a zároveň nezapomínat i sám na sebe. Tematická a úžasná jsou setkání, které pravidelně pořádají v daném městě. Mohou se jich účastnit lidé, kteří se starají o tyto nemocné a jsou jim připraveni pomoci. Touto cestou bych chtěla poděkovat Centru pro pečující co pro naši rodinu udělali.

Ještě jednou děkujeme, s pozdravem Zuzana Papíková


Dobrý den,
chtěla bych v radostné náladě poděkovat za příjemné popovídání. Pokud nám zůstanete nakloněná a je naděje na další posezení, těším se už teď. Přeji hezký den. Marie Kubatová 

Městská knihovna Třeboň a Centrum pro pečující Třeboň spolupracují téměř od počátku vzniku "centra" v roce 2020. První přednáška proběhla v červnu 2020 a od té doby knihovna poskytuje své prostory pro téměř všechny přednášky, které Centrum pro pečující pořádá.

Knihovna je v Třeboni známá pořádáním akcí pro veřejnost a má odpovídající prostory, Centrum pro pečující má přednášky s velmi zajímavými tématy a kvalitními lektory. Činnost obou institucí se tak propojuje. Návštěvníci přednášek z řad pečujících poznají knihovnu a knihovna tak získává své nové návštěvníky. Čtenáři knihovny pak mají možnost seznámit se s existencí a prací Centra pro pečující. Vzájemná spolupráce je podle mého názoru přínosná pro obě instituce.


Život už je takový. Není vždy jen zalitý sluncem. Nemoc vlastní, či někoho z blízkých, člověka vykolejí a často i paralyzuje natolik, že hned nevíte co udělat, aby to bylo dobře.

Nebýt překvapen, ale být připraven a vědět na koho se obrátit s prosbou o pomoc, kdo je schopen vám správně odborně poradit je uklidňující, stejně jako pocit, že na to vše nejste sám.

Proto jsme už před více než rokem navázali úzkou spolupráci s Centrem o pečující v Třeboni, aby naši senioři věděli, kam mohou v případě potíží zavolat či přijít a poradit se. Vědět, že i když ten můj dotaz či žádost nebude přímo z agendy centra, a nezapadne přesně do "balíčku" služeb, které poskytují, že vás nasměrují tím potřebným směrem a pomohou se zorientovat i v nutných písemnostech. Prostě vědět o děvčatech z Centra o pečující a mít na ně "po ruce" kontakt, je pro nás seniory nutností.

Bonusem jsou pak zajímavé přednášky a testování, které centrum pořádá, a které jsou i tolik potřebnou prevencí k tomu, aby náš život i ve své zralé fázi byl plnohodnotný, bavil nás a měl smysl.

Marta Weberová, předsedkyně spolku Třeboňští senioři