Služby

Veškeré služby poskytujeme zdarma. V případě zájmu o některou z našich služeb nás prosím kontaktuje přímo v Centru, telefonem na čísle 722 318 313 nebo na emailu pipalova@mas-trebonsko.cz

Odborné poradenství

Informujeme vás, jaké sociální a zdravotní služby ve vašem okolí můžete využít, pomůžeme vám se zajištěním vhodné služby.

Poradíme vám, kde a jak žádat o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP, příspěvek na zvláštní pomůcku, na motorové vozidlo a další. Seznámíme vás se systémem sociálních dávek a systémem pojištění pečujících osob.

Vysvětlíme vám, co je opatrovnictví a jaká jsou další možná podpůrná opatření při právním jednání.

Poradíme vám, jak sladit péči a zaměstnání a za jakých podmínek je možné čerpat dlouhodobé ošetřovné.

Pomůžeme vám s výběrem kompenzačních a inkontinenčních pomůcek. Poradíme, kde pomůcky získat a jak je to s jejich úhradou.

Nabízíme konzultace v oblasti hygieny, vyprazdňování (inkontinence, stomie atd.), výživy a prevence dekubitů u opečovávaného.

Pomůžeme vám zajistit bezpečnost vašeho blízkého, poradíme s vhodnými úpravami ve vašem domě nebo bytě.

Sestavíme s vámi nouzový plán péče.

Podpoříme vás, abyste zvládli zátěž dlouhodobého pečování a zachovali si fyzické i duševní zdraví.

Individuální konzultace s psychoterapeutem

Pečování má často dopad na naše osobní a pracovní vztahy, ale i na vztah k sobě samému. Proto nabízíme individuální setkávání s psychoterapeutem. Na těchto setkáních je vytvořen bezpečný prostor pro sdílení, otevření citlivých osobních témat, která souvisí s péčí o blízkého.

Individuální konzultace jsou vhodné pro všechny pečující, kterým nevyhovují skupinová setkávání a chtějí otevírat svá témata bez přítomnosti dalších osob.

Psychoterapeut vám:

 • umožní si jen "obyčejně popovídat" o tom, co prožíváte
 • laskavým a chápajícím přístupem pomůže nést a zvládnout to, co vnímáte jako obtížné a zátěžové
 • umožní hledat nový pohled a nové postoje k náročné situaci
 • podpoří hledání zdrojů radosti a podpory/pomoci
 • nabídne sdílení emocí, zážitků a zkušeností, což pomáhá snižovat obavy a starosti
 • umožní na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí.

Pečující může využívat jak individuální, tak skupinové setkávání.. 

Terénní pracoviště

Jezdíme za vámi do:

 • Českých Velenic, kde nás najdete každé první úterý v měsíci (kromě prázdnin a svátků) v Česko-rakouském komunitním centru FENIX, Revoluční 245, České Velenice.

 • Chlumu u Třeboně, kde nás najdete každé první pondělí v měsíci (kromě prázdnin a svátků) v Domečku, Náměstí 154, Chlum u Třeboně.


Vydávání odborných příruček a YouTube kanál

Vydáváme přehledné a srozumitelné brožury, kde naleznete ucelené informace z oblasti zajištění péče v domácím prostředí. Brožury jsou volně ke stažení v záložce Ke stažení nebo si je můžete vyzvednout v tištěné formě u nás v Centru. Na YouTube kanále najdete online přednášky na témata týkající se pečování.


Vzdělávání pečujících 

Centrum pro pečující připravuje přednášky, workshopy a semináře, kde se mohou pečující, ale i široká veřejnost dozvědět zajímavé informace z oblasti pečování doma a udržení se v kondici. Organizujeme přednášky především z těchto oblastí:

 1. Fyzioterapie (nácvik správné manipulace s nepohyblivými apod.)
 2. Ošetřovatelství (péče o rány, režimová a dietní opatření, kompenzační pomůcky)
 3. Nemoci a jejich prevence
 4. Komunikace při péči o nemocného
 5. Péče o člověka s demencí
 6. Jak pečovat a nezbláznit se (psychohygiena, prevence vyhoření)

Plánované vzdělávací akce a místo jejich konání najdete na úvodní straně webových stránek v sekci Aktuálně.

Všechny online přednášky jsou ke shlédnutí zde.


Podpůrná skupina

Jde o dobrovolné setkávání pečujících, které nabízí prostor pro vzájemnou podporu a sdílení. Pečující mají možnost se podělili o zkušenosti, rady, radosti i starosti spojené s péčí. Účastníci si mohou vzájemně pomoci v bezpečném prostředí, atmosféře porozumění, bez vysvětlování a obhajování sdílet své pocity a poznatky.

Jedná se o otevřené setkání pro všechny pečující, do skupiny lze kdykoliv vstoupit, ale i ji opustit. Na setkání není nutné mluvit, je možné jen sedět a poslouchat, to je v pořádku.

Účast je dobrovolná, není povinné se účastnit setkání pravidelně. Aktuální termíny setkání najdete v na úvodní straně webových stránek v sekci Aktuálně.

Zapůjčení senior alarmu

Nabízíme bezplatné zapůjčení tísňového tlačítka a alarmu pro seniory. Senior-alarm slouží ke zvýšení bezpečnosti seniorů. Díky tísňovému tlačítku se s Vámi blízký může spojit kdykoliv je potřeba.

Systém se skládá z alarmu, umístěného u klienta doma a z tísňového tlačítka, které má klient na ruce. V případě stisknutí tísňového tlačítka nebo tlačítka na alarmu se alarm spojí s přednastaveným telefonem pečujícího, alarm má mikrofon a reproduktory, je možné s ním telefonovat. Pro klienty Centra pro pečující je zapůjčení zdarma, klient hradí pouze vratnou kauci. Nejedná se o tísňovou péči, pouze o zapůjčení zařízení jednotlivým zájemcům, kteří sami zodpovídají za příjem hovorů z alarmu.

Testování paměti

Jedná se o hodnocení kognitivních funkcí, díky kterému je možné včas odhalit případné problémy s pamětí a začít je řešit. Testování paměti zahrnuje nejen hodnocení paměti, ale také posouzení pozornosti, orientace, řečové funkce a schopnost pochopení informací. Test trvá přibližně hodinu a projde ho s Vámi pracovník certifikovaný Českou alzheimerovskou společností. Test je vhodný nejen pro ty, kterým je doporučen ze zdravotních důvodů, ale i pro všechny, kteří chtějí vědět, v jaké jsou kondici.