Služby

Odborné poradenství

Rádi vám poskytneme poradenství ohledně podání žádosti o příspěvek na péči, o příspěvku na mobilitu, příspěvky na zvláštní pomůcky apod.

Pomůžeme vám získat průkaz osoby se zdravotním postižením.

Vysvětlíme vám, jaká jsou možná podpůrná opatření při právním jednání. Poradíme vám, která zdravotní postižení odůvodňují přiznání příspěvku na motorové vozidlo.

Seznámíme vás se systémem státní sociální podpory a se systémem pojištění pečujících osob.

Řekneme vám, jak můžete svá práva vymáhat úřední cestou nebo soudně.

Poradíme vám v oblasti výživy (dieta, pitný režim, výživa sondou apod.) a vyprazdňování (inkontinence, stomie, atd.)

Nabízíme také konzultace ohledně hygieny nemocného /seniora a jeho spánku či odpočinku.

Pomůžeme vám zajistit bezpečnost vašeho blízkého (riziko vzniku dekubitů a pádu či otevřené rány) a zvládání zátěže jak vaší, tak i nemocného.

Zajistíme pro vás poradenství přímo od lékárníka v oblasti vhodné kombinace léků, doplňků stravy či bylinek, lékové duplicity a lékové interakce.

Poradíme vám jak a kde získat potřebné zdravotní nebo kompenzační pomůcky, kde najdete jejich servis a jak je to s jejich úhradou. Poradíme také s úpravami ve vašem domě nebo bytě.


Individuální konzultace 

Nabízíme jedinečnou možnost osobní konzultace se zkušenou psychoterapeutkou nebo s vámi vybraným knězem nebo jiným duchovním.  

Konzultace probíhají v bezpečné atmosféře našich kanceláří v Dukelské ulici v Třeboni. Všichni pracovníci Centra jsou vázáni mlčením.

Spolupracujeme s Linkou pomoci Matky Terezy.  

Terénní pracoviště

Jezdíme za vámi do:

  • Českých Velenic, kde nás najdete v Česko-rakouském komunitním centru FENIX, Revoluční 245,  České Velenice.

Přijedeme 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. vždy od 17:00 do 18:00.

  • Chlumu u Třeboně, kde nás najdete v Domečku, Náměstí 154, Chlum u Třeboně.

Přijedeme 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6. vždy od 15:00 do 16:00. 

Vzdělávání pečujících 

Centrum pro pečující připravuje přednášky a semináře z těchto oblastí:

  1. Sociálněprávní (jak a kde získat příspěvky a dávky, na které máte nárok)
  2. Fyzioterapeutický (nácvik správné manipulace s nepohyblivými apod.)
  3. Ošetřovatelský (péče o rány, režimová a dietní opatření, kompenzační pomůcky)
  4. Komunikace při péči o nemocného
  5. Péče o člověka s demencí
  6. Jak pečovat a nezbláznit se (psychohygiena, prevence vyhoření)


Aktuálně probíhající přednášky a workshopy najdete na záložce Novinky. 

Všechny online přednášky jsou ke shlédnutí zde.


Podpůrná skupina

Jde o dobrovolné setkávání pečujících pro vzájemnou podporu a sdílení. Setkávají se proto, aby se společně podělili o zkušenosti, rady a naději spojené s péčí. Na setkání může přijít každý, kdo má osobní zkušenost s pečováním. Není důležitá délka péče ani důvod, pro který je nutno o blízkého člověka pečovat. Setkání je otevřené každému pečujícímu. Účastníci si mohou vzájemně pomoci v bezpečném prostředí, atmosféře porozumění, bez vysvětlování a obhajování sdílet své pocity a poznatky.

Na setkání není nutné mluvit, je možné jen sedět a poslouchat, to je v pořádku.

Účast je dobrovolná, není povinné se účastnit setkání pravidelně.

Testování paměti

Jedná se o hodnocení kognitivních funkcí, díky kterému zjistíte, v jaké kondici je Váš mozek. Otestovat paměť zahrnuje nejen hodnocení paměti, ale také zhodnocení pozornosti, orientace, řečové funkce a schopnost pochopení informací. Díky hodnocení může dojít k včasnému odhalení případných problémů, které můžete začít řešit. Test s Vámi projde pracovník certifikovaný Českou alzheimerovskou společností. Toto hodnocení je vhodné nejen pro ty, kterým je doporučeno ze zdravotních důvodů, ale i pro všechny, kteří chtějí vědět, v jaké jsou kondici. Testování je zdarma, přihlášení na +420 722 318 313.