NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO PEČUJÍCÍ

Během března jsme pro pečující vytvořili brožury pro pečující, které jsou v dostání u nás v centru. 

První brožura se zabývá poskytovateli služeb, které by se mohly pečujícím na Třeboňsku hodit. Druhá brožura potom přehledně zpracovává všechny sociální dávky.


Online přednášky nově na YouTube

Vážení pečující, všechny naše přednásky, které byly vysílány online, najdete nyní i na našem YouTube kanále. 

https://www.youtube.com/channel/UCoJYr3-fzPEJIy6tkMVbS3w


Tísňové telefony NOVO NEAT CAREPHONE

Jak systém funguje? 

Systém se skládá z alarmu, umístěného u klienta doma a z tísňového tlačítka, které má klient na ruce. Alarm musí být vždy zapojen do zásuvky, pro případ výpadku proudu má baterii. V alarmu je vložena SIMkarta, s předplaceným datovým tarifem. Tísňové tlačítko je voděodolné, klient je může mít neustále na ruce. V případě stisknutí tísňového tlačítka nebo tlačítka na alarmu se alarm spojí s přednastaveným telefonem pečujícího, alarm má mikrofon a reproduktory, je možné s ním telefonovat. Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. neposkytuje tísňovou péči, pouze zapůjčuje zařízení jednotlivým zájemcům, kteří sami zodpovídají za příjem hovorů z alarmu. 

Náklady na provoz zařízení: 

Pro klienty Centra pro pečující je zapůjčení NOVO systému zdarma, klient pouze hradí náklady na datový tarif (80-100 Kč měsíčně dle provolaného času). 

Jak systém získat? 

Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu trebon@resident2000.cz nebo na telefonu 722 318 313. 

Ohlédnutí za rokem 2020

Centrum pro pečující v Třeboni vzniklo v březnu roku 2020, tedy před necelým rokem. Chceme si připomenout všechny akce, které pracovníci Centra uspořádali a kde jsme se mohli potkat.

První větší akcí Centra pro pečující byla přednáška "Úvod do péče", která se konala 11.6.2020 v Městské knihovně v Třeboni pod záštitou vedoucí knihovny, paní Vlasty Petrové. Děkujeme!

Týden nato, 17.6.2020, se uskutečnil první Den otevřených dveří v prostorách Centra pro pečující v Třeboni. Jeho cílem bylo seznámit širokou veřejnost i poskytovatele sociálních a zdravotních služeb s činností Centra. Tato akce se těšila pozornosti mnoha návštěvníků (viz foto)

V červnu proběhlo první setkání podpůrné skupiny pečujících pod vedením pana Zdeňka Choury. Do konce roku pak ještě proběhlo dalších pět setkání této podpůrné skupiny, kde se probírala různá témata a také si pečující předali své zkušenosti.

V srpnu proběhlo setkání, které informovalo účastníky podrobněji o činnosti Centra pro pečující v Třeboni.

Koncem srpna pak proběhl workshop s názvem "Hojení ran", lektorkou byla Martina Sudová z firmy Hartmann- Rico a.s. Účastníci si mohli prakticky vyzkoušet různé druhy produktů s důrazem na hydroterapii.

Začátkem září proběhl workshop "Provázení péčí" pod vedením lektora Zdeňka Choury s ukázkami tréninku paměti.

10. září se pak v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni uskutečnila velmi zajímavá přednáška "Hledání smyslu a naděje" pod vedením lektora Mgr Ondřeje Doskočila ze Zdravotně sociální fakulty v Č. Budějovicích.

V září také uspořádali pracovníci Centra pro pečující Den otevřených dveří na své pobočce v Českých Velenicích.

Hned další den se konala v Městské knihovně v Třeboni přednáška s názvem "První pomoc jinak", lektorkou byla paní Denisa Nováková z Lékařské služby první pomoci v Třeboni.

V sobotu 19.9. se pracovnice Centra pro pečující zúčastnily populární akce Festival zdraví, kde ve stánku Centra byly nabízeny informace a služby pečujícím.

19. listopadu mohli zájemci sledovat první online přednášku "Stres a co s ním?" Tu lektorovala psychoterapeutka Denisa Dohnalová, DiS.

Začátkem prosince proběhla další online přednáška Úvod do pečování, přednesená panem Zdeňkem Chourou.

Dne 16. prosince mohli zájemci sledovat online přednášku "Lékařské rady pečujícím" od MUDr. Zdeňky Kaskové.

A konečně na konci prosince se konala další online přednáška, s názvem "Co pomáhá pečujícím", autorkou je Mgr. Barbora Široká.

Všechny akce byly propagovány na Facebookových stránkách Centra a také formou plakátů a letáků.

Děkujeme všem pečujícím a zástupcům poskytovatelů za spolupráci v roce 2020 a těšíme se na další společné akce i v tomto roce. 


Kalendář akcí

Jde o dobrovolné setkávání pečujících v domácnosti pro vzájemnou podporu a sdílení. Setkávají se proto, aby se společně podělili o zkušenosti, rady a naději spojené s péčí.
Nově pro Vás otevíráme také pobočku v Českých VelenicíchNajdete nás v přízemí komunitního centra Fénix v Revoluční ulici.  Pobočka v Českých Velenicích bude otevřena vždy 1. a 3. středu v měsíci dopoledne.