Mgr. Lucie Hanáčková Bicková - psychoterapeut

26.08.2020
  • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 1998 - 2003

  • Výcvik Integrované psychoterapie, ukončen 2009

  • Supervizní výcvik, ukončen 2011

Lucie Bicková má čtrnáctiletou zkušenost s řízením sociálních služeb jako jejich poskytovatel a současně jako sociální pracovnice. Pracuje v sociálních službách jako lektorka, konzultantka a supervizorka a 12 let působila jako inspektorka kvality sociálních služeb MPSV ČR. Je spoluautorkou knih Individuální plánování a Role klíčového pracovníka v sociálních službách a Pečovatelská služba v České republice. Svou činnost zaměřuje na kvalitu poskytování sociálních služeb, podporu, rozvoj znalostí a dovedností pracovníků těchto služeb, a to podle jejich potřeb a možností. V Centru pro pečující poskytuje klientům podpůrná pravidelná setkání pečujících a také individuální konzultace.