Centrum pro pečující je součástí projektu Podpora pečujících osob v území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s., CZ.03.02.01/00/22_008/0000954.

Projekt je realizován Místní akční skupinou Třeboňsko o.p.s. a je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus Evropského sociálního fondu.

Služby

Aktuálně: 


11.12. 16:00 Mezilidské vztahy II. Toxické vztahy, manipulace, jak se bránit a využít situace pro osobní rozvoj

Městská knihovna Třeboň

Přednáší: Denisa Dohnalová, DiS.

Pokračování listopadové přednášky zaměřené na mezilidské vztahy. Tentokrát si budeme povídat o negativních jevech, jako jsou toxické vztahy a manipulace.

12.12. 16:00 Jóga a její využití při problémech s nespavostí

Městská knihovna Třeboň

Přednáší: Bc. et Ing. Alžběta Šabouková

Tato prezentace bude zaměřena na problematiku nespavosti a způsoby, jak ji zvládnout a zlepšit kvalitu spánku. Bude prezentována zkušenou lektorkou jógy, která má bohaté znalosti o významu jógy a relaxačních technik při řešení nespavosti. Představíme vám konkrétní rady, cviky a strategie, které vám pomohou dosáhnout klidnějších nocí a zlepšit vaše celkové zdraví.

13.12. 2023 15:30 Setkání pečujících

Centrum pro pečující Třeboň

Lektorka: Mgr. Lucie Hanáčková Bicková

Tímto Vás zveme do otevřené skupiny, kde si můžeme sdílet své zkušenosti, starosti i radosti, které jsou s péčí o blízké spojené. Můžete jen naslouchat nebo se zapojit. Vše je jen na Vás. Tato skupina je otevřená a může se přidat kdokoliv a kdykoliv ji můžete opustit. U nás máte možnost na chvilku uniknout z vypjatého domácího prostředí a uvědomit si, že v tom nejsme sami, i když to tak někdy vypadá. Přijďte načerpat novou sílu na péči.

Setkání jsou určena všem, kteří částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby.

Smyslem je vytvoření prostoru pro scházení se menšího počtu pečujících osob, které zde budou moci otevřeně sdílet své zkušenosti, starosti, ale i radosti ve své často vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročné péči.

Skupina pod vedením odborníka nabízí pečujícím

 • bezpečný a laskavý prostor pro vzájemné sdílení poznatků z péče, vzájemnou podporu a podělení se o úspěchy v péči
 • konzultace různorodých problémů pečujících
 • sdílení emocí a zážitků, což pomáhá redukovat obavy a starosti
 • na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí, a hlavně si uvědomit, že v tom nejsou sami
 • na chvíli zapomenout na stres spojený s péčí a vyhnout se syndromu vyhoření.

Individuální konzultace jsou určeny pro osoby, které částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci či úrazu stali závislými na pomoci druhé osoby.

Smyslem je nabídnout individuální setkávání s odborníkem pro ty, kterým nevyhovuje setkávání s ostatními pečujícími ve skupině, pokud např. potřebují řešit něco citlivého bez přítomnosti dalších osob.

Na těchto setkáních je vytvořen bezpečný prostor pro sdílení a otevření citlivých osobních témat, která souvisí s péčí o blízkého.

Konzultant vám:

 • umožní jen si "obyčejně popovídat" o tom, co prožíváte,
 • laskavým a chápajícím přístupem pomůže nést a zvládnout to, co vnímáte jako obtížné a zátěžové,
 • umožní hledat i nový pohled a nové postoje k náročné situaci,
 • podpoří hledání zdrojů radosti a podpory/pomoci,
 • nabídne sdílení emocí, zážitků a zkušeností, což pomáhá snižovat obavy a starosti,
 • umožní na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí.Aby pro vás byli naše služby ještě dostupnější, nově za vámi jezdíme také do Chlumu u Třeboně a do Českých Velenic.