Centrum pro pečující je součástí projektu Podpora pečujících osob v území působnosti MAS Třeboňsko o.p.s., CZ.03.02.01/00/22_008/0000954.

Projekt je realizován Místní akční skupinou Třeboňsko o.p.s. a je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus Evropského sociálního fondu.

Služby

Aktuálně: Neseme vám novinu! Nyní se v našem projektu budeme věnovat nejenom pečujícím, ale i rodinám obecně. Nově je součástí našeho týmu Lucie Gerndtová z Rodinného centra Indiánka z Chlumu u Třeboně a naše aktivity rozšiřujeme i na podporu rodin s dětmi. 


Na uvedené akce je možné se přihlásit na: https://rc.indianka.eu/

Setkání jsou určena všem, kteří částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby.

Smyslem je vytvoření prostoru pro scházení se menšího počtu pečujících osob, které zde budou moci otevřeně sdílet své zkušenosti, starosti, ale i radosti ve své často vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročné péči.

Skupina pod vedením odborníka nabízí pečujícím

 • bezpečný a laskavý prostor pro vzájemné sdílení poznatků z péče, vzájemnou podporu a podělení se o úspěchy v péči
 • konzultace různorodých problémů pečujících
 • sdílení emocí a zážitků, což pomáhá redukovat obavy a starosti
 • na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí, a hlavně si uvědomit, že v tom nejsou sami
 • na chvíli zapomenout na stres spojený s péčí a vyhnout se syndromu vyhoření.

Individuální konzultace jsou určeny pro osoby, které částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci či úrazu stali závislými na pomoci druhé osoby.

Smyslem je nabídnout individuální setkávání s odborníkem pro ty, kterým nevyhovuje setkávání s ostatními pečujícími ve skupině, pokud např. potřebují řešit něco citlivého bez přítomnosti dalších osob.

Na těchto setkáních je vytvořen bezpečný prostor pro sdílení a otevření citlivých osobních témat, která souvisí s péčí o blízkého.

Konzultant vám:

 • umožní jen si "obyčejně popovídat" o tom, co prožíváte,
 • laskavým a chápajícím přístupem pomůže nést a zvládnout to, co vnímáte jako obtížné a zátěžové,
 • umožní hledat i nový pohled a nové postoje k náročné situaci,
 • podpoří hledání zdrojů radosti a podpory/pomoci,
 • nabídne sdílení emocí, zážitků a zkušeností, což pomáhá snižovat obavy a starosti,
 • umožní na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí.

SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH - KARDAŠOVA ŘEČICE

Setkání je určeno všem, kteří částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby.

Smyslem je vytvoření prostoru pro scházení se menšího počtu pečujících osob, které zde budou moci otevřeně sdílet své zkušenosti, starosti, ale i radosti ve své často vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročné péči.

Během setkání nabízíme:

 • bezpečný a laskavý prostor pro vzájemné sdílení poznatků z péče, vzájemnou podporu a podělení se o úspěchy v péči
 • konzultace různorodých problémů pečujících
 • sdílení emocí a zážitků, což pomáhá redukovat obavy a starosti
 • na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí, a hlavně si uvědomit, že v tom nejsou sami
 • na chvíli zapomenout na stres spojený s péčí a vyhnout se syndromu vyhoření.Abychom vám byli blíže, jezdíme pravidelně za vámi. Můžete využít bezplatného poradenství v Chlumu u Třeboně, Českých Velenicích a v Kardašově Řečici.