Setkání podpůrné skupiny pečujících

28.04.2021

Jde o dobrovolné setkávání pečujících v domácnosti pro vzájemnou podporu a sdílení. Setkávají se proto, aby se společně podělili o zkušenosti, rady a naději spojené s péčí.

Na setkání může přijití každý, kdo má osobní zkušenost s péčí. Není důležitá délka péče ani důvod, pro který je nutno o blízkého člověka pečovat. Setkání je otevřené každému pečujícímu. Účastníci si mohou vzájemně pomoci v bezpečném prostředí, atmosféře porozumění, bez vysvětlování a obhajování sdílet své pocity a poznatky.

Na setkání není nutné mluvit, je možné jen sedět a poslouchat, to je v pořádku.

Účast je dobrovolná, není povinné se účastnit setkání pravidelně.

Setkání proběhne od 15.30 hodin v Centru pro pečujíc na adrese Dukelská 145, Třeboň.